Nivelatori SET / sidro (100 kom) + kajla (100 kom)


Stavite sidro između pločica, držeći sidro u utor stavite kajlu i ona poravna pločice.

100,00 kn

Nivelatori za postavljanje pločica osiguravaju idealnu nivelaciju pločica po visini. Također ubrzavaju rad keramičara.

Plastična sidra, kajle i kliješta omogućavaju jednostavnu, brzu i preciznu montažu. Širina fuge je 1,5 mm, a debljina pločice može biti od 4 do 14 mm. Nivelatori se mogu kombinirati i s križićima (ako se želi dobiti širina fuge veća od 1,5 mm).

Sidro je jednokratno, a kajla se može koristiti više puta.
Pakiranje sadrži: 100 sidra + 100 kajla

Proizvođač: SZR SPASIĆ PLAST, 35223 Veliki Popović, Srbija
Uvoznik za HR: P&GOT d.0.o., Špoljarska 50, 48000 Koprivnica

SKU: 6015_60016 Kategorija: